Kultur- och fritidsförvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningens huvudsakliga verksamhetsområden är:

 • Bibliotek
 • Skolbibliotek
 • Musikskola
 • Kulturella arrangemang för barn och elever, men också för äldre och funktionshindrande
 •  Inköp av konstverk och förvalta kommunens kulturella verksamhet avseende egendom såsom samlingar och konstverk
 • Utställningshall
 • Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde
 • Föreningsbidrag
 • Annan kommunal kulturverksamhet samt i övrigt främja kulturlivet
 • Fritidsgårdsverksamhet
 • Stimulera föreningsverksamhet
 • Skötsel, drift och underhåll av kommunens anläggningar för fritids- och kulturverksamhet

Läs mer om kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter på följande sidor:

Förvaltningschef

Louise Nygren