Förvaltning för arbete och lärande

Arbete och lärande ansvar bland annat för områdena individ- och familjeomsorg, försörjningstöd, arbetsmarknad och sysselsättning, vuxenutbildning, gymnasieskola, familjerätt och integration.

Telefon till förvaltningen för arbete och lärande dagtid

Under dagtid kan du nå förvaltningen för arbete och lärande på telefonnummer och tider:

Telefonnummer till vår reception som hänvisar till respektive avdelning:
0472- 151 84

Telefontider:

08.30-12.00
13.00-16.00 (fredagar 15.00)

Under sommaren stänger vi klockan 15.00 alla dagar.

Kontakt med förvaltningen via mail:
E-post

För kommunens växel:
0472-150 00 kommunväxe

Förvaltningschef

Tf förvalntningschef Maria Gabrielsson