Förvaltning för arbete och lärande

Ansvarsområde

 • Försörjningsstöd/ arbetsmarknadsåtgärder – utredning försörjningsstöd, hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering.
  Inriktning arbetslinjen, Finsam.
 • Flyktingmottagning, kommunalt flyktingmottagande för vuxna och familjer, introduktionsersättning, inriktning arbetslinjen
 • Sammanhållande integrationsarbete för den kommunala flyktingmottagningen
 • Alkohol-, tobak- och läkemedelshandläggning
 • IFO, barn, familj & vuxna. Utredning, stöd och behandling till barn, ungdomar, familjer och vuxna. Insatser och myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, LVU och LVM. Vårdnad och umgänge/familjerätt. Utredningar avseende ensamkommande flyktingbarn. Boende för ensamkommande flyktingbarn. Familjebehandlare finns via Loket och Stjärnan.
 • Lärvux (Allbo Lärcenter) – (träning/grundläggande/gymnasial nivå)
 • Uppdragsutbildning (Allbo Lärcenter) – tillgodoser företags behov av utbildning och fortbildning
 • Gymnasieskola (Allbo Lärcenter) – individuella programmet (språkintroduktion och      individuellt alternativ) 
 • Vuxenutbildning (Allbo Lärcenter/) – grundläggande nivå, gymnasial nivå, svenska för      invandrare, yrkesutbildning, lärlingsutbildningar, särskild lärlingsutbildning och samhällsorientering som genomförs i samverkan med andra kommuner.

Förvaltningschef

Gunilla Kaij Bevheden
Tel. 0472-153 00
E-post