Utvecklingsavdelningen

•Information och kommunikation

•Näringslivsfrågor

•Lokalsamordning

•Säkerhet och beredskap

 

Utvecklingsavdelningen

   

Utvecklingschef Jessica Karlsson E-post Tel. 0472-150 05

Kommunikationssamordnare Jonas Tenje E-post  Tel. 0472-151 92  

Näringslivsansvarig Ola Agermark E-post  Tel. 0472-155 00

     

Beredskap- och säkerhetsstrateg Per Gustafson E-post Tel.0472-155 66

Lokalstrateg Mikael Magnusson E-post Tel. 0472-151 30