Utvecklingsavdelningen

•Information och kommunikation

•Näringslivsfrågor

•Lokalsamordning

•Säkerhet och beredskap

Utvecklingschef

Jessica Karlsson