Kommunledningsstaben

Kommunledningsstaben arbetar bland annat med följande frågor:

  • Övergripande administrativt arbete
  • Sekretariat och ärendeberedning åt kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt valnämnden.
  • VD-uppdrag åt kommunägda bolag
  • Uppföljningar, utredningar och utvärderingar
  • Resultatstyrning, kvalitetsutveckling
  • Kommunarkiv

 

Kommunledningsstaben

   

Kanslichef
Kjell Rosenlöf
E-post  
Tel. 0472-150 39

Kommunsekreterare
Sandra Mowide
E-post 
Tel. 0472-150 71

Nämndsekreterare Therese Löfqvist E-post 
Tel. 0472-155 01

Assistent
Kumira Akhaeva
E-post 
Tel. 0472-150 80