Kommunledningsstaben

Kommunledningsstaben arbetar bland annat med följande frågor:

  • Övergripande administrativt arbete
  • Sekretariat och ärendeberedning åt styrelsen, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt valnämnden.
  • Uppföljningar, utredningar och utvärderingar
  • Resultatstyrning, kvalitetsutveckling
  • Information och kommunikation
  • Näringslivsfrågor 
  • Lokalsamordning
  • Säkerhet och beredskap
  • Kommunarkiv

 

Strategisk enhet

   

Kanslichef
Kjell Rosenlöf
E-post  
Tel. 0472-150 39

Kommunikationssamordnare Jonas Tenje
E-post 
Tel. 0472-151 92

 

Näringslivsansvarig Ola Agermark
E-post 
Tel. 0472-155 00

     

Beredskap och säkerhetsstrateg Per Gustafson
E-post
Tel.0472-155 66

Lokalstrateg Mikael Magnusson
E-post
Tel. 0472-151 30

 

 
     

 

   
     

 Kanslienhet

   

Nämndsekreterare Therese Löfqvist
E-post 
Tel. 0472-155 01

Kommunsekreterare
Sandra Mowide
E-post 
Tel. 0472-150 71

Assistent
Kumira Akhaeva
E-post 
Tel. 0472-150 80