HR-avdelningen

  • Personalpolitik
  • Avtal- och arbetsrättsfrågor

  • Kompetensförsörjning och personalutveckling

  • Arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering

  • Lön- och pensionsfrågor

HR-avdelningen

HR-chef
Michael Färdig
E-post
Tfn. 0472-152 19
Bitr. HR-chef
Monica Sjölin
E-post
Tfn. 0472-152 20
 
     
Lönekonsult
Britt-Marie Gustavsson
E-post
Tfn. 0472-152 23
Lönekonsult
Ingrid Christenson
E-post
Tfn. 0472-152 06
Löne/systemansvarig
Lars Hjertquist
E-post
Tfn. 0472-152 28
     

HR-konsult
Anna-Lena Andersson
E-post
Tfn. 0472-59 59 45

HR-konsult
Anne Bergstrand
E-post
Tfn. 0472-154 45

HR-konsult
Carl Lycke 
E-post
Tfn. 0472-152 05

      
HR-konsult

Kristina Petersson
E-post
Tfn. 0472-154 39

HR-konsult
Tilda Ströberg
E-post
Tfn. 0472-152 18