Ekonomi- och upphandlingsavdelning

  • Övergripande ekonomifrågor för kommunen och kommunkoncernen
  • Ekonomisk planering, budget, bokslut/årsredovisning
  • Finansieringsfrågor, redovisning och uppföljning
  • Inköp och upphandling
Ekonomichef
Anna Falkenstam 
E-post
0472-150 37
   

Redovisning

   

Redovisningsansvarig
Annika Bengtsson
E-post 
Tel. 0472-152 26

Ekonomihandläggare
Susanne Axbom
E-post
Tel. 0472-150 41

Ekonomiassistent
Helén Andersson
E-post
Tel. 0472-150 36

Ekonomiassistent
Lise-Lotte Lindsten 
E-post
Tel. 0472-150 26 

   

Ekonomistöd

   
Processansvarig beslutsstöd
Per Elmgren
E-post
Tel. 0472-150 37
Budgetansvarig
Dannijel Nygren Abrezol
E-post
Tel. 0472-153 11
Ekonom
Malin Arbjörk Solvemark
E-post
Tel. 0472-153 41
Ekonom
Marita Vik
E-post
Tel. 0472-153 04
Ekonom
Mikael Virdelo
E-post
Tel. 0472-151 75
Ekonom
Ulrika Källström
E-post
Tel- 0472-154 89
Ekonom
Torbjörn Ekman
E-post
Tel. 0472-154 88
   
Upphandling och inköp    
Upphandlingschef
Johan Johansson
E-post
Tel. 0472-150 30
Upphandlare
Danielle Berggren
E-post
Tel. 0472-154 61
Upphandlingshandläggare
Pernilla Carlsson
E-post
Tel. 0472-59 56 53