HR-avdelningen

  • Personalpolitik
  • Avtal- och arbetsrättsfrågor

  • Kompetensförsörjning och personalutveckling

  • Arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering

  • Lön- och pensionsfrågor

     
HR-chef
Michael Färdig
E-post
Tfn. 0472-152 19
HR-konsult

Kristina Petersson
E-post
Tfn. 0472-154 39

HR-konsult
Carl Lycke 
E-post
Tfn. 0472-152 05

 

 

 

Löne/systemansvarig
Lars Hjertquist
E-post
Tfn. 0472-152 28
Lönekonsult
Britt-Marie Gustavsson
E-post
Tfn. 0472-152 23
Lönekonsult
Ingrid Christenson
E-post
Tfn. 0472-152 06
     

HR-konsult
Anna-Lena Andersson
E-post
Tfn. 0472-59 59 45

Bitr. HR-chef
Monica Sjölin
E-post
Tfn. 0472-152 20

HR-konsult
Anne Bergstrand
E-post
Tfn. 0472-154 45

      
HR-konsult

Oscar Haraldsson
E-post
Tfn. 0472-150 31

 

HR-konsult
Elisabeth Sköld
E-post
Tfn. 0472-152 18