Personalavdelningen

  • Personalpolitik
  • Avtal- och arbetsrättsfrågor

  • Kompetensförsörjning och personalutveckling

  • Arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering

  • Lön- och pensionsfrågor

     
Tf. Personalchef
Michael Färdig
E-post
Tfn. 0472-152 19
Personalkonsult
Frida Bratell
E-post
Tfn. 0472-152 05
Personalkonsult
Tilda Ströberg
E-post
Tfn. 0472-150 31
 

 

 

Löne/systemansvarig
Lars Hjertquist
E-post
Tfn. 0472-152 28
Lönekonsult
Britt-Marie Gustavsson
E-post
Tfn. 0472-152 23
Lönekonsult
Ingrid Christenson
E-post
Tfn. 0472-152 06
     

Personalkonsult
Anna-Lena Andersson
E-post
Tfn. 0472-59 59 45

Personalkonsult
Monica Sjölin
E-post
Tfn. 0472-152 20

Personalkonsult
Anne Bergstrand
E-post
Tfn. 0472-154 45