IT-avdelning

  • Samordning och administration av kommunens IT-verksamhet
  • Kommunikationslösningar, service av datautrustning
  • Användarstöd, utbildning
  • Kontaktcenter och reception
IT-chef
Pär Svensson
E-post
Tel. 0472-150 40
Drifttansvarig
Dzumret Pelivani
E-post
Tel. 0472-150 00 vx
IT-tekniker
Jonas Karlsson
E-post
Tel. 0472-150 00 vx
     
IT-tekniker
Lars Gunnarsson
E-post
Tel. 0472-150 00 vx
IT-tekniker
Marcus Nelson
E-post
Tel. 0472-150 00 vx
IT-tekniker
Henrik Fransson
E-post
Tel. 0472-150 00 vx
Dataassistent
Ingemar Gustafsson
E-post
Tel. 0472 - 153 05 
Kontorsvaktmästare
Kent Lundberg
E-post
Tel. 0472-152 49