Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Förvaltningen ska vara ett stöd till kommunstyrelsen i styrning och beslut samt verkställighet.

Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar:

  • Kommunledningsstab
  • Ekonomi och Upphandling
  • Personal
  • IT och Service
  • Utvecklingsavdelningen

Ansvarig chef för förvaltningen är Kommunchef: 
Camilla Holmqvist
Tel. 0472-150 09
E-post