Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Förvaltningen ska vara ett stöd till kommunstyrelsen i styrning och beslut samt verkställighet.

Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar:

  • Kommunledningsstab
  • Ekonomi och Upphandling
  • HR
  • IT och Service
  • Utvecklingsavdelningen

Chef för förvaltningen är kommunchef

Camilla Holmqvist