Varning för höga vattenflöden

Just nu råder extremt höga vattenflöden i Kronobergs län. Här kan du läsa mer om det; https://www.alvesta.se/nyhetsarkiv/information-om-hoga-vattennivaer-och-floden/ Kopiera länken!

Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Förvaltningen ska vara ett stöd till kommunstyrelsen i styrning och beslut samt verkställighet.

Förvaltningen är organiserad i fyra avdelningar:

  • Kommunledningsstab
  • Ekonomi och Upphandling
  • Personal
  • IT och Service

Ansvarig chef för förvaltningen är Kommunchef: 
Camilla Holmqvist
Tel. 0472-150 09
E-post