Utbildningsförvaltning

Ansvarsområde

  • Förskola (Förskola 1–5 år)
  • Grundskola (Förskoleklass, grundskola 1–9 samt skolbarnomsorg)
  • Modersmålsstöd (förskola) samt modersmålsundervisning (grundskola – gymnasium)
  • Särskola (Grundsärskola 1–10, Träningsskola 1–10, verksamhetsträning 1–4,
    skolbarnomsorg.)
  • Skolhälsovård
  • Gymnasiesärskola

Förvaltningschef

Marit Persson