Förvaltningar

Alvesta kommun är som arbetsplats uppdelad på fem olika förvaltningar.

Förvaltningarna är:

  • Kommunledningsförvaltningen
  • Förvaltningen för arbete och lärande
  • Utbildningsförvaltningen
  • Omsorgsförvaltningen
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Kultur- och fritidsförvaltningen

På följande sidor kan du läsa vad de olika förvaltningarna arbetar med, där hittar du också kontaktuppgifter.