Förbund

Alvesta kommun samverkar genom förbund med andra kommuner. Två av dessa förbund är Värends Räddningstjänstförbund och Samordningsförbundet Värend.

Värends Räddningstjänstförbund

Detta är ett kommunalförbund mellan Alvesta och Växjö kommuner. Alvesta kommun har en ägarandel på 20 procent i förbundet. Förbundet styrs av en gemensam politisk direktion med ledamöter från båda kommunerna.

Sammanlagt arbetar cirka 250 personer inom Värends Räddningstjänstförbund. Detta inkluderar både heltidsbrandmän som deltidsbrandmän på olika platser inom Alvesta och Växjö kommuner.

Samordningsförbundet Värend

Samordningsförbundet Värend ändamål är att inom det geografiska området för Alvesta, Tingsryd och Växjö kommun, svara för en finansiell samordning inom rehabilteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedligen, regionen och kommunerna i syfte för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvänding.

Kommunfullmäktige ska utse ledamot och ersättare till styrelsen i Samordningsförbundet Värend. Kommunfullmäktige har beslutat att
utse Sebastian Ohlsson (S) till ledamot
utse Claudia Crowley Sörensson (M) till ersättare