Framtidsdagen

Framtidsdagen 2023

På Framtidsdagen 2023 får du kunskap om hur du och ditt företag eller organisation kan stärka er beredskap inför kommande och pågående samhällskriser.

På senare tid har  har frågor om kriser och beredskap inför oväntade händelser varit i fokus inom alla samhällssektorer. Rysslands invasion av Ukraina har aktualiserat många frågor om cybersäkerhet, tillgång till energi, framförallt el, livsmedelsförsörjning, lagerhållning etc.

På Framtidsdagen får du råd och tips på vad företag och organisationer kan göra för att stärka sin beredskap inför några av dessa kriser. Staten kommer framöver att ställa krav på näringslivets beredskap.

Dagen riktar sig till företag i och omkring Alvesta kommun. Det kostar ingenting att delta. Vi bjuder på lunch.

Anmälan

Till anmälan: Anmäl dig till framtidsdagen senast 22 september  

Program

12.00-12. 45

Lunch 

Vi inleder med gemensam lunch på Hotell Rådmannen

12.45-12.50 

Inledning

Mikael Lindberg, ordförande i Alvesta Utveckling AB
Moderator Ulrika Fransson, ordförande Företagarna i Alvesta, guidar oss vidare i programmet

 

 Introduktion, allmän orientering

12.50-13.30

Totalförsvaret, beredskap samt NATO

Johan Nyström, överstelöjtnant, ordf Försvarsutbildarna Kronoberg

13.30-14.10

Informationssäkerhet

Peter Bayer, VD och säkerhetsspecialist, Dingard AB
 

Kommunens beredskapsverksamhet

14.10-14.30

Alvesta kommuns beredskap

Stefan Ottosson, beredskapsstrateg, Alvesta kommun

14.30-14.50

Fika

 

Företagarnas beredskapsverksamhet

14.50-15.20

Energi – reservkraft

Stefan Hermansson, VD Småländska, Bränslen AB
15.20-15.50 

Räcker maten?

Lars Ilmoni, näringspolitisk expert, ICA-handlarnas förbund

15.50-15.55

Kort paus

15.55-16.25

Skadeförebygg el- och solceller

Niclas Brihall, trygghetstekniker, elingenjör, Länsförsäkringar Kroboberg

16.25-17.00

Företagare i Ukraina ger sin bild av beredskap/kris/krig

Andriy Zablovskyi, head of Secretariat of the Council of Entrepreneurs under the Cabinet of Ministers of Ukraine (deltar via länk från Ukraina)

 17.00

 Avslut

Arrangör

Framtidsdagen arrageras av kommunbolaget Alvesta utvecking AB i samarbete med Företagarna i Alvesta och Alvesta kommun. 

Kontakt

Kjell Rosenlöf
E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se
Telefon: 0472-150 39