Framtidsdagen

Framtidsdagen 2022: Gröna och kostnadseffektiva transporter på järnväg

Transporter står för en stor del av företagens klimatpåverkan. Hur kan vi ställa om till med hållbara logistiklösningar? Hur kan vi möta utmaningarna med ökade drivmedelspriser och brist på chaufförer? Och vilka möjligheter finns i Alvesta? Under framtidsdagen 2022 möter du forskare, näringsliv och speditörer som ger sina perspektiv på dagens och framtidens utmaningar och möjligheter.

Fullbokat - anmälan stängd

Intresset för framtidsdagen 2022 har varit stort och alla platser är nu fyllda.

Tid och plats

Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta
Tid: onsdag 26 oktober 2022 kl 12.00 –  16.30
Anmälan: Anmälan är stängd

Ladda ner programmet för Framtidsdagen 2022 som pdf

MODERATOR: HELENA FORSLUND, PROFESSOR VID LINNÉUNIVERSITETET.

Dagen och samtalen leds av Helena Forslund som i sin forskning intresserar sig för effektivisering, samverkan och innovation i försörjningskedjor särskilt inom transportbranschen, samt utveckling av cirkulära försörjningskedjor för återvinning av fönsterglas.

Helena Forslund är forskningsledare för plattformen Sustainable Co-creation. Hon är också gästprofessor i Supply Chain and Operations Management på Jönköping Tekniska Högskola. 

Program

12.00-12.45: Lunch

12.45-13.00: Inledning

Tomas Hedevik styrelseordförande i Alvesta Utveckling AB och moderator Helena Forslund, professor i företagsekonomi med inriktning mot logistik och supply chain management på Linnéuniversitetet.

13.00-13.30: Det komplexa transportsystemet – teknik och incitament

Daniel Ekwall, professor vid Högskolan i Borås

Det globala transportsystemet är under förändring; teknologier, geopolitik, konsumtion och produktionsmönster utvecklas. Stater, företag och privatpersoner agerar och påverkar köpbeslut vilket bidrar till förändrade förutsättningar för transporter.

Daniel har i sin forskning fokuserat på spårbarhet, riskhantering och innovationsprocesser inom den textila värdekedjan. Till detta skall även logistik och supply chain management läggas.

Han är verksam på Högskolan i Borås sedan 2010, först som universitetslektor i logistik och sedan februari 2018 professor i textilt managment. Utöver engagemanget vid högskolan i Borås är Daniel även docent (Supply Chain Management) och samhällsansvar) vid Hanken, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och docent (Supply Chain Security) vid Åbo universitet (TSE  - Turku School of Economics).

13.30-13.50: Den lokala samarbetspartnern

Simon Lundgren, platschef vid Alwex Intermodal AB

Alwex Intermodal erbjuder olika typer av logistiktjänster på sin järnvägsanslutna terminal. Tjänster som bl a mellanlager, omlastning, stuffning, utkörning/upphämtning av gods, tågtransporter till/från Alvesta.

Simon Lundgren är ansvarig för verksamheten vid de båda terminalerna i Alvesta, omlastningsterminalen och kombiterminalen. Alwex Intermodal AB erbjuder olika typer av logistiktjänster som lagerhållning, omlastning, stuffning, utkörning/upphämtning av gods, tågtransporter till/från Alvesta etc.

13.50-14.10: Helsingborgs hamn och dess lokala och globala roll

Mark Wieden, försäljningsansvarig och kryssningschef, Anders Paulsson, försäljningsansvarig, Helsingborgs hamn

Helsingborgs hamn lokalt och globalt. Hamnens godsflöden och intermodal verksamhet för att kombinera sjöfarten med olika järnvägslösningar.

Åtta av tio varor kommer via sjövägen till Sverige. Gods transporteras till och från Helsingborgs hamn genom rederier som med linjer via de stora hubbarna i Europa når hela världen. Hamnen är en av Sveriges största färjehamnar, en containerspecialist. Hamnen erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser sju dagar i veckan, året om. Färjor mellan Helsingborg och Helsingör transporterar normalt varje år drygt 7 miljoner passagerare och nära 2 miljoner fordon över ett av världens mest trafikerade sund.

Framgångsrika järnvägstransporter

Thomas Frick, logistikchef vid Södra skog,

Thomas Frick berättar om Södras logistikupplägg, främst kopplat till vedråvaran och järnvägstransporter och de framsteg som gjorts och vad som varit/är framgångsrikt både historiskt och sannolikt i framtiden.

Thomas Frick är ansvarig för råvaruförsörjningen till Södras tre massabruk där tåglogistiken är en avgörande del inom försörjningskedjan. Hållbarhet och klimateffektiva transporter är viktiga ledstjärnor inom Södras verksamhet.

14.30-14.50: Fika

14.50-15.10 Gods på järnväg

Jan Elgström, kommersiellt ansvarig intermodal T23, Green Cargo

Hör mer om den nya satsningen intermodal T23 som syftar till att flytta mer gods från landsväg upp på järnväg med effektiva Intermodala lösningar. Det innebär ökad transportfrekvens, kortare ledtider och högre punktlighet än dagens intermodala nätverk.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av företagets transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn körs 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I. Green Cargo ägs av svenska staten. Den nya satsningen intermodal T23 syftar till att flytta mer gods från landsväg upp på järnväg med effektiva Intermodala lösningar. Det innebär ökad transportfrekvens, kortare ledtider och högre punktlighet än dagens intermodala nätverk.

15.10-15.30: Transportväg Baltic Link

Tore Almlöf, avdelningschef samhällsutveckling Karlskrona kommun

Genom Baltic link ansluts Skandinavien till den Baltisk-Adriatiska korridoren, vilket ger mycket goda förutsättningar för att knyta ihop marknader i centrala och sydöstra Europa, Sverige och Norge.

2021 fick Tore Almlöf Karlskrona kommuns demokratipris för sitt långtgående arbete med att bygga samarbeten och nätverk kring Östersjön, bland annat samarbetet genom nätverket Baltic Link Association. Genom Baltic link ansluts Skandinavien till den Baltisk-Adriatiska korridoren, vilket ger mycket goda förutsättningar för att knyta ihop marknader i centrala och sydöstra Europa, Sverige och Norge.  Satsningarna på Baltic link stämmer väl överens med Regeringens transportpolitiska mål att flytta långväga gods från väg till järnväg och sjöfart.

15.40-16.00: Byggmax logistikflöden

Martin König, logistikchef, Byggmax

Byggmax har etablerat en stark marknadsposition på den nordiska gör-det-själv-marknaden och avsikten är att fortsätta växa med god lönsamhet och hållbarhet i fokus. För att lyckas med detta så kommer dagens och framtidens logistikflöden spela en allt viktigare roll för Byggmax fortsatta utveckling och omställning.

16.00-16.30: Paneldiskussion 

I paneldiskussionen medverkar lokala företagare och ger sin syn på dagens och framtidens utmaningar och möjligheter. Samtalet leds av Helena Forslund och Daniel Ekwall.

Ulric Wilhelmsson, koncernchef på Sonsab och Direktlaminat AB

Direktlaminat tillverkar laminerade skivor. Förutom tillverkning av komponenter och möbler, säljs även material, för den som vill göra jobbet själv.

Steen Skogström, VD Skogis Åkeri AB

Företaget trafikerar idag hela södra Sverige med dagliga transporter av både tempererat och torrt gods.

Christer Samuelsson, grundare av Samuelssons åkeri och delägare och styrelseledamot i Alwex Transport

1981 grundade Christer Samuelsson Samuelssons Åkeri. År 2000 var han med och grundade Alwex som Samuelssons Åkeri idag är en av 80 delägare i.  

Thomas Frick, logistikchef, Södra Skog

Ansvarig för råvaruförsörjningen till Södras tre massabruk där tåglogistiken är en avgörande del inom försörjningskedjan.

Anmälan