Framtidsdagen 2019

Välkommen till Framtidsdagen! Maskinen och människan - den nya arbetsmarknaden Tid: 2 april, 2019, kl. 12.00 – 16.30. Plats:Hotell Rådmannen, Alvesta.

Framtidsdagen vänder sig till det lokala näringslivet, ansvariga i kommunen och regionen, och civilsamhället i övrigt. Deltagande vid dagen är kostnadsfri.

De frågor som kommer att tas upp under halvdagen är hur teknikutveckling, digitalisering, automatisering påverkar arbetsmarknad, företag och samhälle. Lokala företag berättar om hur de lockar till sig unga och talanger, kompetens.   

Program
- Dagen inleds med lunch 12.00 - 12.45

- Inledning av moderator Robert Wallin, Företagarna.

- Människan och maskinen, Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier.
Demografi, värderingar och teknologi driver förändringar mot framtiden.

- Regional arbetsmarknad, Robin Rikardsson, Region Kronoberg
  Hur presterar Kronoberg som region och hur ser det ut.

- Företaget Scapas kompetensförsörjning, Martin Starkman, VD Scapa 

- Företaget Hydrowares kompetensförsörjning, Mats Flygare, VD Hydroware
Scapa och Hydroware ger sin syn på kompetensförsörjning och hur man är en attraktiv arbetsgivare lokalt.

- Information från Företagarna, Pontus Lindström

Anmälan och eventuell specialkost
Anmäl dig via e-post till kjell.rosenlof@alvesta.se

Sista anmälningsdag onsdag 27 mars

Kontaktperson: Kjell Rosenlöf, tfn. 0472 – 150 39

Programmet som pdf.