Alvesta Utveckling AB

Alvesta Utveckling AB är ett bolag med uppdrag att dels bidra med förstudier och projekt för kommunutveckling, dels äga och förvalta lokaler och mark för kommersiell verksamhet för uthyrning och/ eller försäljning.

Org.nr. 556421-5639

Ägaridé

Ägaridén kan sammanfattas med:

  • Resurs för att aktivt arbeta med verksamheter som stimulerar företagande och näringsliv.
  • Ska även verka inom frågor som har ett allmännyttigt syfte med ett samhällsekonomiskt perspektiv.
  • Bolaget skall verka på affärsmässiga grunder, men det samhällsekonomiska perspektivet (kommunnytta) ska vägas in

 

Vill du komma i kontakt med dataskyddombudet för Alvesta utveckling AB, Per Gustafson, gör ni det enklast genom e-post till dso@alvesta.se.

Styrelse Alvesta Utveckling AB

Ordinarie   Suppleant
Tomas Hedevik (S) ordf   Per-Anders Nordahl (S)
Tobias Johansson (S)   Olof Andersson (C)
Ingemar Petersson (C)   Björn Nilsson (V)
Veronika Kobak (M) v.ordf   Göran Johansson (KD)
Ulf Gustavsson (SD)   Robin Berg (SD)