Alvesta Utveckling AB

Alvesta Utveckling AB är ett bolag med uppdrag att dels bidra med förstudier och projekt för kommunutveckling, dels äga och förvalta lokaler och mark för kommersiell verksamhet för uthyrning och/ eller försäljning.

Org.nr. 556421-5639

Ägaridé

Ägaridén kan sammanfattas med:

  • Resurs för att aktivt arbeta med verksamheter som stimulerar företagande och näringsliv.
  • Ska även verka inom frågor som har ett allmännyttigt syfte med ett samhällsekonomiskt perspektiv.
  • Bolaget skall verka på affärsmässiga grunder, men det samhällsekonomiska perspektivet (kommunnytta) ska vägas in.

Styrelse Alvesta Utveckling AB

Ordinarie    Suppleant
Per-Anders Nordahl (S)    Torbjörn Svensson (S)
Peter Johansson (S)   Andreas Nilsson (C)
Roland Axelzon (C) ordf   Kent Mandorf (MP)
Claudia Crowley Sörensson (M)   Matz Athley (M)
Anders Sandgren (AA)   Isabel Barindelli (AA)