Alvesta Energi AB

Alvesta Energi

Org.nr. Alvesta Energi 556525-6228
Org.nr. Alvesta Elnät 556525-6210

Alvesta Energi säljer och distribuerar energi främst till Alvesta och Moheda tätorter. Distributionen sköts av det helägda dotterbolaget Alvesta Elnät AB. 

Alvesta Energis bakgrund

Energibolagen Alvesta energi och Alvesta elnät skapades 1996 och är en egen aktiebolagsrättslig koncern med energibolaget som moder. Det dåvarande energiverket bedrevs i kommunal förvaltningsform och ombildades i samband med avreglering och marknadsorientering på 90-talet till två aktiebolag.

Bakgrunden till energiverket är ytterst den elektrifiering som kommunen medverkade till inom sitt geografiska område. Verksamheten har därefter riktats mot mer energi- och miljöpolitiska mål med främst utbyggnad av fjärrvärme.

2013 bildade Växjö,Alvesta,Lessebo och Tingsryd:s kommuner det gemensamma bolaget Wexnet AB som svarar för utbyggnaden av IT-infrastruktur för bredband och bredbandstjänster i ägarkommunerna.

Ägaridé

Ägaridén kan sammanfattas med:

  • Redskap för att genomföra kommunens klimat- och energiplan
  • Lönsamt, välskött företag som ger kommunen avkastning både vad gällerverksamhetsnytta och i ekonomiska termer
  • Bolaget skall verka på affärsmässiga grunder
  • Stimulera till en minskad och miljövänligare energiförbrukning
  • Ta tillvara energibranschens möjligheter till utveckling av IT-infrastrukturen för data- och telekommunikation och därigenom förbättra kommunens attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter

Ordförande Alvesta Energi AB

Robert Olesen (S)
E-post

Antal anställda i bolaget
ca 20 anställda