AllboHus Fastighets AB


Org.nr. 556519-5236

AllboHus huvuduppgift är att hyra ut lägenheter i flerfamiljshus. AllboHus har cirka 1 800 lägenheter och omkring 200 kommersiella lokaler som hyrs ut.

AllboHus bakgrund

AllboHus skapades 1996 genom att kommunens fastighetskontor överfördes till bostadsstiftelsen Hjorthagen. Hjorthagen ombildades i sin tur till det som idag är AllboHus.

Bytet från stiftelseform till aktiebolag gjordes för att få en mer rationell företagsform för kommunens bostadsföretag.

Det allmännyttiga Hjorthagen bildades 1948 och hade sin bakgrund i att vara ett medel mot bostadsbrist. Allmännyttan skapades under första delen av 1900-talet.

Under 1950-talet och framåt tilldelades kommunerna en central roll för att förverkliga den statliga bostadspolitiken. När kommunen började engagera sig i bostadsbranschen var huvudfrågan bostadsbrist och fattigdom i ett verksamhets- och nyttoperspektiv.

Ägaridén

Ägaridén är numera delvis densamma (att motverka bostadsbrist) men är även kompletterad i flera avseenden. Ägaridén kan sammanfattas med:

  • Förvalta och bygga attraktiva och prisvärda bostäder samt verksamhetslokaler
  • Verktyg för bostadssociala åtaganden som underlättar integration samt minskar segregation
  • Bolaget skall verka på affärsmässiga grunder
  • Lönsamt, välskött företag samt profilerar kommunen som attraktiv boende och verksamhetsort
  • Förvaltning av merparten av kommunens lokaler tillsammans med sina egna medför samordning för rationell drift och låga kostnader.

Ordförande AllboHus Fastighet AB

Jonny Almlöf (S)
E-post

Antal anställda i bolaget
ca. 90 anställda