Bolag & förbund

Samverkan med andra kommuner och bolagisering av vissa kommunala funktioner är nödvändiga för en sund ekonomisk hushållning. Här kan du läsa om de verksamheter som drivs i bolagsform och om förbundssamverkan med andra kommuner.

De kommunala bolagen är AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB och Alvesta Utvecklings AB. Energibolaget äger i sin tur även Alvesta Elnät AB. De kommunala bolagen ägs i sin tur av Alvesta Kommunföretag AB, som är moderbolag i kommunens bolagskoncern. Dessutom äger Alvesta kommun 70 procent i bolaget Huseby Bruk AB.

Företagande med dubbel målsättning

Kommunalt ägda företag drivs med dubbel målsättning. Vid sidan av de finansiella eller företagsekonomiska målen finns även samhällsekonomiska mål.

Det finns ibland en vag uppfattning om varför kommunen äger bolag och hur dessa skall kunna styras och ledas på ett professionellt sätt. Ägandet motiverar vi med följande fyra punkter:

  • Det strategiska
  • Det ekonomiska
  • Det kommunnyttiga
  • Det kompetensmässiga