Ny kopieringstaxa från 1 oktober 2010.

Från och med 1 oktober gäller ny kopieringstaxa för Alvesta kommun. Den nya taxan avser kopiering av allmänna handlingar och kopiering till föreningar.

Den statliga avgiftsförordningen ger myndigheter rätt att ta ut avgift för kopiering av allmänna handlingar, denna rätt gäller även vid utskrifter från datasystem och andra typer av kopior av allmänna handlingar.

Avgiften gäller bara själva kopieringen, inte tidsåtgången för att ta fram handlingen/handlingarna.

Enligt avgiftsförordningen är avgiften för handlingar på mer än tio sidor 50 kronor och två kronor per sida för varje följande sida. Förordningen ger även rätt att ta ut en avgift för porto om försändelsen väger mer än 20 gram, samt eventuell avgift för postförskott.

Massmedier påverkas inte, den service de får är avgiftsfri även i fortsättningen. För medborgare är de första tio sidorna gratis.

Kopiering till föreningar.

För föreningar innebär den nya kopieringstaxan att:

  • Föreningstaxan tillämpas för ungdomsföreningar (som har kommunala bidrag)
  • Möjligheten att kopiera försvinner för privatpersoner, företag och föreningar som inte har föreningsbidrag.