Begära allmänna handlingar

Begära allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av Alvesta kommuns allmänna handlingar i den mån de inte är skyddade av sekretess.

Vill du fördjupa dig i en kommunal fråga? Till exempel veta mer om en utredning eller ett bygglov, har du möjlighet att ta del av de handlingar som hör till ärendet. Så vida handlingarna inte är sekretessbelagda. 

För att få tag i en offentlig handling kan du ringa eller skicka e-post till den berörda förvaltningen. Observera att du inte kan kräva att få begärd handling via e-post.

Du kan också besöka Kontaktcenter som finns i kommunhuset, du hittar oss på Centralplan 1 i Alvesta, vid järnvägsstationen.