Organisation & politik

Organisation & politik

En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Kortfattat kan man säga att politikerna fattar beslut för verksamheten och pengarnas fördelning medan tjänstemännen genomför de fattade besluten.

Kommunen ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Vissa verksamheter är kommunen skyldig att tillhandahålla enligt lag, andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Som invånare kan du vara med och påverka kommunens utveckling. Förutom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år, kan du kontakta politiker eller tjänstemän och komma med förslag och synpunkter.

Vill du komma i kontakt med oss som jobbar på Alvesta kommun kan du ringa, skicka E-post, faxa eller besöka oss. Kontaktuppgifter samt kommunhuset adress hittar du under rubriken Kontakt till höger.

Organisationsskiss som pdf

Så här många jobbar i kommunen

Beräknat genom antalet tillsvidareanställda i december 2017:

Förvaltningen för arbete och lärande: 113 personer

Samhällsbyggnadsförvaltningen: 65 personer
Kommunledningsförvaltningen: 42 personer
Kultur- och fritidsförvaltningen: 47 personer
Omsorgsförvaltningen: 687 personer
Utbildningsförvaltningen: 714 personer

Totala antalet anställda: 1668 personer