Internationell policy

Det internationella beroendet ökar nationellt, regionalt och även lokalt.

Internationella kontakter har blivit en alltmer naturlig del av kommunernas verksamhet och kommunerna har blivit en betydelsefull instans i det offentliga internationella arbetet.

Alvesta kommun har sedan länge haft en mängd internationella kontakter, organiserade eller spontana. Denna policy har till syfte att skapa en samlad tanke kring och ökad kraft i kommunens internationalisering.