Därför har vi vänorter

I den globaliserade värld vi lever i står ingen aktör ensam. Med andra ord fordras samarbete inte bara på internationell eller nationell nivå, utan även på den lokala nivån, vilken har kommit att bli betydelsefull vad gäller ett internationellt samarbete.

Internationellt utbyte

På den lokala nivån, det vill säga kommunal nivå, är det framför allt vänorter, som genom sina internationella kontakter ligger inom ramen för en kommuns internationella arbete. Ett internationellt utbyte hjälper till att öka förståelsen för andra kulturer vilket i sin tur kan skapa gynnsammare förutsättningar för integration av nya svenskar i samhället.

Värdefulla kontakter

Vänorter är ett kunskapsutbyte som främjar ett internationellt utbyte på kommunal nivå. Ett vänortsutbyte ger inte bara kontakter och kunskapsutbyte på förvaltnings och tjänstemannanivå utan verkar även för att vara ett utbyte tillgängligt för kommunens invånare genom ungdoms-, kultur- och idrottsutbyten.

Alvesta har tre vänorter:

  • Krasnystaw Polen (sedan 2004)
  • Turnov, Tjeckien (2004)
  • Lengede, Tyskland (2009)