Nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Dessa minoriteter har från och med den 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter i och med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Vad är en nationell minoritet?

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Här kan du läsa mer om lagen och nationella minioriteter: