Kommunvapnet

Kommunvapnet

Kommunens logotype har en grön och gul bottenfärg, På den övre gröna delen består motivet av tre gula bin och på den undre gula delen är motivet ett bevingat järnvägshjul i grönt.

Vapnet togs fram 2019 och liknar mer Alvesta kommuns ursprungliga blasonering av kommunvapnet. Det vill säga som Riksheraldikern beskrev vårt kommunvapen. Kommunen önskade först och främst få en symbol för orten som en knutpunkt för järnvägstrafik och som industrisamhälle.

Statens Järnvägars bevingade hjul var det därför aldrig någon diskussion om. Köpingen hade av allt att döma inget att invända mot ämbetets förslag att låta "den industriella fliten" symboliseras av tre bin (istället för det allt för vanliga kugghjulet).

Att man valde just tre bin var av estetiska skäl. Kanske hade man också påverkats av ett tidigare förslag att ge vapnet en historisk anknytning genom att använda tre blad ur den adliga ätten Koskulls vapen.

Logotypens färger

Grön PMS 347
Guld PMS 871