Bakgrund till visionen

Att arbeta med en vision är att lyfta blicken och att skapa en gemensam framtida målbild, gemensamma värderingar och få en konkret koppling till mål och planer för kommunen. För detta behöver grundläggande frågor om kommunens uppdrag och de viktigaste uppgifterna ställas och fördjupas. 

Kortfattat kan man säga att en vision används för att:

  • visa omvärlden vart kommunen är på väg
  • skapa gemenskap och delaktighet
  • vara en integrerad del i styrningen och grunden för de mål som fastställs

Gruppdiskussioner och fokusgrupper

Den tidigare visionen "Vision 2010 - strategi för ökad tillväxt inom Alvesta kommun" hade tappat aktualitet och passerat bäst föredatum och en ny vision behövde tas fram.

Under vintern och våren 2014 anordnades ett antal gruppdiskussioner med kommunfullmäktige samt med olika fokusgrupper bestående av bland annat invånare, företagare och föreningar.

Klicka på länken Sammanställning gruppdiskussioner under rubriken Relaterad information, här till höger, för att ta del av de svar och synpunkter som inkom vid diskussionerna i kommunfullmäktige och vid dialogmötena.

Svaren blev ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med Alvesta kommuns vision. 

Politikerna och partigrupperna i kommunen tog över stafettpinnen och beslutsförslag presenterades våren 2015. I juni 2015 tog kommunfullmäktige beslut om att anta Vision 2027.

Film om visionsarbetet

Så här gick arbetet med visionen och träffarna med fokusgrupperna till: