Särskilt boende

På särskilt boende arbetar du med omsorgstagare som har ett omfattande behov av vård, omsorg och trygghet som inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Boendet är bemannat dygnet runt. Arbetsuppgifterna utförs i omsorgstagarnas rum, men också i gemensamma lokaler för måltider, aktiviteter och samvaro.

Alvesta kommun har fem särskilda boenden och ett trygghetsboende. Vår verksamhet sträcker sig från norr till söder och våra drygt 500 duktiga medarbetare inom särskilt boende arbetar varje dag för att våra omsorgstagare ska ha en trygg och säker tillvaro. 

Arbetsuppgifter

Som undersköterska ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att tillgodose omsorgstagarens individuella behov av god omvårdnad. Det kan till exempel handla om att efter önskemål ge praktiskt och emotionellt stöd med den dagliga livsföringen, skapa goda måltidsupplevelser och uppmuntra deltagande sociala aktiviteter. På delegation av legitimerad personal kan du även komma att utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande arbetsinsatser.

Är det dig vi söker?

Som medarbetare på särskilt boende bör du ha en trygghet i dig själv och vara en stabil person. För att trivas hos oss är det viktigt att du har intresse och förståelse för människor med behov av hjälp och stöd i vardagen. 

Vi ser gärna att du har utbildning eller påbörjad utbildning inom vård och omsorg eller tidigare erfarenhet av arbete kommunal omsorgsverksamhet.