Introduktion för sommarvikarier inom omsorgsförvaltningen

Välkommen till oss på omsorgsförvaltningen! Inför att du ska arbeta hos oss ska du förbereda dig genom att genomföra ett webbaserat introduktionsprogram.

Du kommer få ersättning för den tid som står efter de olika utbildningarna i programmet​.. Alla steg, förutom steg 8 om Social dokumentation, kan du göra hemifrån. Du kan påbörja bredvidgång på den enhet där du ska arbeta efter att du genomgått alla webbutbildningarna (ej social dokumentation som görs i samband med bredvidgång).

Här hittar du vårt introduktionsprogram (pdf). Ladda ned dokumentet och läs instruktionerna.