Funktionsstöd

Inom funktionsstöd arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar för att skapa omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv för personer med funktionsvariationer.

 

Funktionsstöds verksamhet omfattas i stora drag av bostäder med särskild service, daglig verksamhet och personlig assistans. 

Arbetsuppgifter

Inom funktionsstöds verksamheter är arbetet omväxlande, ansvarsfullt och omsorgstagarens behov styr arbetsdagen. Vissa omsorgstagare klarar mycket själva och behöver i första hand stöd i form av motivation och muntlig vägledning, medan andra kan ha stort behov av stöd och hjälp i alla situationer. 

Är det dig vi söker?

Som medarbetare inom funktionsstöd behöver du ha god förmåga till att samarbeta, vara ansvarsfull, samt ödmjuk och lyhörd i mötet med omsorgstagarna. Dessutom är det bra om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande. 

Vi ser gärna att du har utbildning eller påbörjad utbildning inom vård och omsorg eller tidigare erfarenhet av arbete kommunal omsorgsverksamhet. För att arbeta med barn inom LSS-verksamhet behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.