Introduktion för sommarvikarier inom omsorgsförvaltningen 2020

Välkommen till oss på omsorgsförvaltningen! Inför att du ska arbeta hos oss ska du förbereda dig genom att genomföra dessa webbaserade introduktionsprogram.

Du kommer få ersättning för den tid som står efter utbildningen. Alla delar, förutom del 2 om Social dokumentation och del 3 Förflyttningsteknik, kan du göra hemifrån. Du kan påbörja bredvidgång på den enhet där du ska arbeta efter att du genomgått alla webbutbildningarna (ej social dokumentation och förflyttningsteknik som görs i samband med bredvidgång).

Här hittar du vårt introduktionsprogram i sin helhet.

Här hittar du dokumentet Utbildningsmaterial vid läkemedelsdelegering.

Här hittar du instruktion samt länk till webbutbildning gällande delegering.