Personalpolitik

Alvesta kommuns personalpolitik ger en bild av hur vi som arbetsgivare ser på dig som anställd samt vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Personalpolitiska policies utgår från målet att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

Planer och policydokument finns att hämta hem som pdf-filer.