Personalklubb

Personalklubb

Personalklubben är till för de anställda inom Alvesta kommun och de kommunala bolagen.

Personalklubben anordnar varje år ett stort antal olika aktiviteter till en rimlig kostnad. Målsättningen är att skapa trivsel och gemenskap oavsett var i kommunen man arbetar. Årsavgiften betalas genom ett löneavdrag i mars månad.

Läs mer på Personalklubbens webbplats