Arbetsområden

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn mellan ett och fem år. I   förskoleverksamheten arbetar du med att främja barnens utveckling och lärande där lek är en viktig utgångspunkt. Barnen är på förskolan under den tid föräldrarna arbetar eller studerar.

Fritidshem

Fritidshem vänder sig till elever mellan 6 och 13 år och ska bidra till barnens   utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov. I fritidshemmet arbetar du med att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. 

Äldreomsorg

Arbetsuppgifterna på kommunens äldreboenden är varierande. Du hjälper till med att bidra till att vårdtagaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag. Dagliga rutiner, som städning, tvätt och matlagning kan ingå i arbetet, såväl som att delta i sociala aktiviteter med vårdtagarna.

Park- och fastighetsskötsel

Som parkarbetare jobbar du med att sköta och underhålla Alvesta kommuns utemiljöer såsom parker, lekplatser eller badplatser. Grunden i arbetet är att skapa vackra miljöer för kommunens invånare att vistas i. Under sommaren arbetar man med anläggning och skötsel av utemiljöer. Du kan exempelvis plantera sommarblommor, gödsla, vattna, klippa gräsmattor och rensa bort ogräs.

Lokalvård

Arbetsuppgifterna inom lokalvården är varierande. Du kan till exempel jobba med att städa golv och trappor, dammsuga, torka av ytor, städa toaletter och tömma papperskorgar i kommunens lokaler eller hyresfastigheter.

Kök och servering

Arbete i ett av kommunens förskole- eller storkök innebär att du kommer att få plocka fram och förbereda maten innan den tillagas i köket. Till exempel genom att skölja, skala och hacka grönsaker. Du kan också hjälpa kockarna och delta i enklare matlagning. Att städa och diska ingår också i arbetsuppgifterna.

Kultur, idrott och fritid

Under sommaren anordas aktiviteter, utflykter, simskolor och annat kul för barn och ungdomar som bor i Alvesta kommun. Innehållet i ett feriearbete på kultur- och fritidsförvaltningen kan variera - du kan exempelvis vara fritidsledare, ansvara för en basketskola, vara med i ett fotoprojekt, och mycket mer. Det är garanterat ett sommarjobb där du får ta ansvar och ha riktigt roligt samtidigt!