Vanliga frågor om feriearbete

 • Du väljer naturligtvis själv om du vill jobba under ditt sommarlov. Men att jobba under sommaren kan vara en väldigt bra erfarenhet och möjlighet att lära känna människor på arbetsplatser du senare i livet kan komma att söka dig till.

  Du kan skriva med i ditt CV att du haft sommarjobb när du söker jobb. Det är även ett kul sätt att träffa och lära känna andra ungdomar i din egen ålder. Dessutom innebär dina tre veckors arbete även att du tjänat ihop egna pengar att göra något kul för.

 • Eftersom det kommer att vara många ungdomar som söker till de olika platserna blir det enklare för oss att fördela dem om vi har flera alternativ. På din ansökan bör du markera alla val av orter som du har möjlighet att ta dig till under sommaren.

  Kolla upp vilka möjligheter du har att få skjuts, ta bussen, cykla, köra moped eller liknande till andra orter kring där du bor. Tänk på att du inte får någon ersättning för kostnaden att ta dig till och från jobbet.

 • När du ansöker kan du välja exempelvis kök som område plus att du även ska ange vilket gymnasieprogram du går på. Vid matchningen finns då chans att du blir tilldelad en plats inom just detta område.

  Dock vill vi att du anger alla områden som du kan tänka dig att jobba inom för att du ska ha möjlighet att få något annat som passar dig ifall det inte finns möjlighet att tilldela dig kök.

 • Ja, då söker du till båda delarna men kan bara erbjudas en plats. Urvalet till projekten kommer att göras av projektledarna på fritidsgårdarna och det urvalet görs innan matchningen till ferieplatserna är klart.

  Det innebär att om du inte får plats i det projekt som du sökt kan du erbjudas ett sommarjobb istället. Du måste i så fall komma ihåg att söka till båda delar. Det är olika ansökningsblanketter!

 • Ja, du får jobba via Alvesta Kommun även om du har fått annat sommarjobb, dock är Alvesta kommun som arbetsgivare skyldiga att ha koll på att du inte arbetar fler timmar eller under längre perioder än tillåtet enligt Arbetsmiljöverkets bestämmelser. Du ska därför ange vilka veckor du fått annat jobb när du ansöker om feriejobb i Alvesta kommun.

  Tänk också på att sommarlovet är till för att du ska vila upp dig efter vårens skola och inför höstens skola och att du inte får jobba mer än 8 timmar per dag eller max 40 timmar i veckan. Du ska även tänka på att få ordentligt med sömn mellan arbetspassen och vara helt ledig från arbete två dagar i veckan.  

 • Skulle det vara så att du av någon anledning inte kan jobba i sommar vill vi att du så fort du kan kontaktar oss och berättar det. Vi kanske kan lämna platsen till någon annan, men vi måste även kontakta din ferieplats och berätta att du inte kommer samt avregistrera dina anställningsuppgifter. Det är med andra ord viktigt att du hör av dig!

 • Enligt Skollagen (2010:800) är vi som arbetsgivare skyldiga att begära in ett utdrag från belastningsregistret från alla som ska arbeta inom verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. Orsaken till detta är att man vill skydda barn och ungdomar från personer som sedan tidigare är straffade för brott som exempelvis sexualbrott.

  Blankett för utdrag ur belastningsregistret finner du på Polisens hemsida.

 • Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom vård och omsorg samt inom arbete med barn och ungdomar och innebär att du varken i ord, handling eller skriftligen får berätta om något som rör en äldre på ett äldreboende, barn på fritids eller liknande.

  Tystnadsplikten gäller även efter att ferieperioden är slut vilket innebär att du inte får berätta för kompisar och andra människor om det du sett, hört eller gjort på din ferieplats även om du inte längre jobbar. Du kommer att få mer information om vad sekretess och tystnadsplikt innebär när du kommer till din ferieplats. Du kommer även få skriva under blanketten när du börjar.

  Om du inte skriver på sekretessblanketten kan du inte heller beviljas arbete inom områdena för vård och omsorg eller barn och ungdom.

 • Det beror på var du kommer att vara. Här är lite exempel på vad du kan komma att jobba med beroende på ferieplats:

  Vård och omsorg - umgås med äldre personer på äldreboenden, läsa för dem, spela spel, ta ut de äldre på promenad, fika med dem, städa på boendet och i hemmen.

  Barn och ungdom – Leka lekar, spela spel, läsa för barnen, passa dem är de leker, vara med vid lunch och mellanmål, ställa i ordning och göra rent lekutrustning och leksaker.

  Park och vaktmästeri – Rensa rabatter, måla, plantera blommor/buskar.

  Kök – Förbereda måltider, baka till fika, diska, städa i kök.

  Kontor – Sortera papper, skanna blanketter, rensa i arkiv.

  Idrott – Anordna fotbollsskola, tennisskola, måla och rusta upp idrottsanläggningar.

  Hembygdsföreningar och kursgårdar - Hjälpa till med vaktmästeriarbete, städning, målning m.m.

 • Beroende på vilken period och vilken ferieplats du får börjar du jobba vid olika datum. 
  Första perioden är mellan v. 25-27 och då börjar du 19 juni.
  Andra perioden är mellan v. 28-30 och första arbetsdag 10 juli.
  Tredje perioden är mellan v. 31-33 och första arbetsdag är 31 juli.

  Observera: Vissa ferieplatser kan det vara andra treveckorsperioder än de ovan, men samtliga kommer att vara fördelade inom v. 25-33. Detta får du i så fall information om när du får din tilldelning.

 • Du måste omgående kontakta din handledare eller arbetsplats och berätta att du är sjuk och inte kan komma till jobbet. Sjuklön kan utbetalas först efter att du jobbat två veckor. Första dagen är en så kallad karensdag vilket innebär att den dagen inte ger någon lön alls. Därefter kan du få 80 % av din lön.

  Det är viktigt att du på din närvarorapport noterar att du varit sjuk och hur många timmar/dagar du varit frånvarande.

 • För varje dag du jobbar skriver du ner antalet timmar på närvarorapporten. När du sedan jobbat klart dina tre veckor räknar du samman och noterar alla dina arbetade timmar, kollar så allt stämmer och att du även fått med eventuella dagar som varit sjuk eller haft annan frånvaro.

  Därefter skriver du under närvarorapporten och ber att din handledare eller någon chef på din ferieplats också skriver under den. Närvarorapporten skickar du sen in tillsammans med skattejämningsblanketten till Alvesta kommun. Felaktigt ifylld närvarorapport innebär att din lön inte kan betalas ut.

 • Timlönen för 2023 är enligt nedan:

  Året du fyller 16 år: 66 kr/h
  Året du fyller 17 år: 70 kr/h
  Året du fyller 18 år: 76 kr/h

  Utöver timlönen får du ett semestertillägg på 15,40 kr för varje arbetad timme.

 • Beroende på vilken period du jobbar kommer dag för utbetalning av lön att variera. Dessutom måste din närvarorapport ha kommit in till oss, rätt ifylld och med underskrifter. Felaktigt ifylld närvarorapport innebär att din lön inte kan betalas ut!

  För dig som har arbetat under period 1 är det löneutbetalning den 27 juli. För dig som har arbetat under period 2 är löneutbetalningen den 25 augusti. För dig som har arbetetat under period 3 är löneutbetalningen den 7 september.

 • Lönen utbetalas via Swedbank. För att få lönen insatt på ditt bankkonto, måste du i god tid innan ditt feriearbete börjar skicka in blanketten "Kontoanmälan" till HR-avdelningen. Blankett och svarskuvert skickas ut till dig när du har tackat ja till erbjudande om feriearbete.

 • För att projektet med sommarjobb ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du som jobbat berättar vad du tycker varit bra eller dåligt. Era åsikter sammanställs och kommer att användas vid planering av kommande års sommarjobb.