Feriearbete

Feriearbete sommaren 2024

Sommaren år 2024 finns det möjlighet att feriearbeta och därmed få inblick i hur det är att jobba inom olika verksamheter i Alvesta kommun. Det är en chans att testa på arbetslivet och skaffa värdefulla erfarenheter, samtidigt som du tjänar dina egna pengar.

Vad är feriearbete?

Som feriearbetare går du bredvid ordinarie personal i någon av de verksamheter där vi erbjuder feriearbete och får handledning i de arbetsuppgifter du blir tilldelad. Kommunen erbjuder många olika arbetsområden, som exempelvis äldreomsorg, barnomsorg, park- och fastighetsskötsel, lokalvård, kök och sommaraktiviteter för barn och ungdomar. 

Om du har särskilda behov på grund av en funktionsvariation finns det även ett antal anpassade arbetsplatser. Kontakta oss gärna för en dialog om vilka feriejobb som kan passa utifrån dina behov! 

Vem får feriearbeta?

År 2024 får du som är född 2006, 2007 eller 2008 ansöka om feriearbete. Du måste vara folkbokförd i Alvesta kommun och ha gått ut årskurs 9.

Om du inte har fullständigt personnummer måste du bevisa att du får arbeta under tiden som asylsökande (AT-UND) samt ansöka om ett samordningsnummer hos Skatteverket.

Är jag garanterad en ferieplats?

Nej. Vi har ett begränsat antal ferieplatser, vilket innebär att vi inte kan garantera att alla får feriearbeta. Detta är för att arbetsplatserna ska ha tillräckligt med tid och resurser för att kunna ge en bra introduktion och handledning under arbetets gång.

När ansöker jag?

Ansökan är öppen 1 mars - 31 mars.

Du som ansökt under den här perioden kommer att vara med i det första urvalet. Eftersom att vi har ett begränsat antal ferieplatser kan det vara så att du inte får ett erbjudande i första utskicket. Ifall någon tackar nej till en plats som stämmer överens med dina önskemål skickar vi ett erbjudande till dig.

Du som ansöker efter den 31 mars kan ändå få feriearbeta i mån av plats. Fördelningen görs då efter när din ansökan kommit in och de personer som har ansökt innan dig har fått ett erbjudande. 

När kan jag feriearbeta?

Varje feriearbetare får jobba i 3 veckor. I din ansökan uppger du vilka veckor du kan jobba.

  • Period 1 v. 25-27
  • Period 2 v. 28-30
  • Period 3 v. 31-33

Var kan jag feriearbeta?

Alvesta kommun har många olika typer av yrken på flera orter i kommunen. I din ansökan får du uppge önskemål om vilka arbetsområden samt vilka orter du helst vill arbeta på. Tänk på att du själv ansvarar för att ta dig till och från din arbetsplats och att Alvesta kommun inte ersätter resekostnader.

När behöver jag uppvisa ett utdrag från belastningsregistret?

Personer som arbetar med barn och ungdomar i Alvesta kommun måste enligt skollagen uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister som visar att du är lämplig för att arbeta i den typen av verksamhet. Om du har fått ett erbjudande om att jobba i exempelvis förskola eller skola måste du själv beställa ett registerutdrag via Polisens hemsida alternativt via en blankett som du skickar till:

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Tänk på att beställa hem registerutdraget i god tid eftersom handläggningstiden hos Polisen är cirka 2 veckor! Registerutdraget skickar du sedan till:

Alvesta kommun
Feriearbete
Centralplan 1
342 80 Alvesta

Hur får jag min lön?

Lönen utbetalas via Swedbank. För att få lönen insatt på ditt bankkonto, måste du i god tid innan ditt feriearbete börjar fylla i e-tjänsten för Kontoanmälan. Du hittar e-tjänsten i vår e-tjänstportal eller genom att följa länken nedan: 
https://etjanster.alvesta.se/kontoanmalanferiearbete

Om du är under 18 år måste en vårdnadshavare signera anmälan digitalt med e-signering eller mobilt Bank-ID. 

Vad är skattejämkning?

Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Om du under år 2024 tjänar mindre än 24 238 kr inklusive semestertillägg kan du begära skattejämkning. I högerspalten finns en blankett för "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag". Den kommer även att skickas ut med ett informationskit innan ditt feriearbete startar. Blanketten ska du fylla i och skicka in i bifogat svarskuvert tillsammans med ditt anställningsavtal/närvarorapport. Observera att Alvesta kommun inte kan korrigera eventuell skatt i efterhand!

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Klicka här för att komma vidare till ansökan!