Unga kommunutvecklare

Unga kommunutvecklare

Vi erbjuder under veckorna 24, 25 och 26 ett spännande feriejobb för dig som vill vara med och påverka. Syftet med projektet är att öka ungas inflytande och engagemang, och det gör vi genom att ta hjälp av experterna på området - ungdomarna själva!

Hösten 2021 erbjöds ungdomar på högstadium och gymnasium i Alvesta kommun att delta i en enkätundersökning: ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” (LUPP). Syftet med enkäten var att få en bild av hur det är att vara ung i Alvesta. 

Vi letar efter dig som vill arbeta för ökat inflytande för ungdomar i kommunen och som vill göra din röst hörd på demokratiska vägar. Du får arbeta med olika frågor som just nu är aktuella i kommunen, som exempelvis:

  • Valåret 2022
  • Kartlägga/undersöka hur ungdomar vill få reda på vad som händer i Alvesta samt hur de vill kunna påverka
  • Välja en frågeställning från ett par områden från LUPP-enkäten du är intresserad av att veta mer om (till exempel fritid, demokrati, politik, framtid) och sedan jobba vidare med i syfte att påverka kommunens utvecklingsarbete i frågan

Du kommer att utgå ifrån Alvestas kommunhus och följa med våra medarbetare i olika projekt som pågår i kommunen just nu. 

Låter det spännande? Ansök senast den 31 mars! Klicka här för att komma till ansökan!