Feriearbete

Feriearbete sommaren 2021

Sommaren år 2021 finns det möjlighet att feriearbeta och därmed få inblick i hur det är att jobba inom olika verksamheter i Alvesta kommun. Det är en chans att testa på arbetslivet och skaffa värdefulla erfarenheter, samtidigt som du tjänar dina egna pengar.

Ansökningstiden till feriearbete 2021 har nu löpt ut.

Det finns möjlighet att skicka in en ansökan i efterhand och då få ett erbjudande i mån av plats. Fördelningen görs då i turordning efter när din ansökan kom in. Skicka din ansökan via mail till: feriearbete@alvesta.se.

På grund av rådande Coronapandemi kommer vi i år inte kunna erbjuda ungdomar under 18 år feriearbete inom äldreomsorgen. För övrigt planerar vi som vanligt för ferieplatser i våra övriga kommunala verksamheter och föreningar.

Det finns även möjlighet att ansöka till något av våra sommarprojekt. Precis som tidigare år anordnas Demokratiprojektet och Musikprojektet. Nytt för i år är projekten KulturCrew och Sommarvärd på Huseby Bruk. Information och ansökan till respektive projekt hittar du här i högermenyn.

 

Vad är feriearbete?

Som feriearbetare går du bredvid ordinarie personal i någon av de verksamheter där vi erbjuder feriearbete och får handledning i de arbetsuppgifter du blir tilldelad. Kommunen erbjuder många olika arbetsområden, som exempelvis äldreomsorg, barnomsorg, park- och fastighetsskötsel, lokalvård, kök och sommaraktiviteter för barn och ungdomar.

Vem får feriearbeta?

År 2021 får du som är född 2003, 2004 eller 2005 ansöka om feriearbete. Du måste vara folkbokförd i Alvesta kommun och ha gått ut årskurs 9.

Om du inte har fullständigt personnummer måste du bevisa att du får arbeta under tiden som asylsökande (AT-UND) samt ansöka om ett samordningsnummer hos Skatteverket.

Är jag garanterad en ferieplats?

Nej. Vi har ett begränsat antal ferieplatser, vilket innebär att vi inte kan garantera att alla får feriearbeta. Detta är för att arbetsplatserna ska ha tillräckligt med tid och resurser för att kunna ge en bra introduktion och handledning under arbetets gång.

Hur ansöker jag?

Du gör din ansökan i vårt rekryteringsverktyg Visma Recruit. För att kunna göra en ansökan måste du skapa ett konto med din egen mailadress alternativt logga in med ditt Google-konto.

Om du saknar fullständigt personnummer skickar du din ansökan via epost till feriearbete@alvesta.se.

När ansöker jag?

Ansökan är öppen 8 februari – 21 mars.

Du som ansökt under den här perioden kommer att vara med i det första urvalet. Eftersom att vi har ett begränsat antal ferieplatser kan det vara så att du inte får ett erbjudande i första utskicket. Ifall någon tackar nej till en plats som stämmer överens med dina önskemål skickar vi ett erbjudande till dig.

Du som ansökt efter den 21 mars kan ändå få feriearbeta i mån av plats. Fördelningen görs då efter när din ansökan kommit in och de personer som har ansökt innan dig har fått ett erbjudande. 

När kan jag feriearbeta?

Varje feriearbetare får jobba som mest 3 veckor. I din ansökan uppger du vilka veckor du kan jobba.

  • Period 1 v. 24-26
  • Period 2 v. 27-29
  • Period 3 v. 30-32

Var kan jag feriearbeta?

Alvesta kommun har många olika typer av yrken på flera orter i kommunen. I din ansökan får du uppge önskemål om vilka arbetsområden samt vilka orter du helst vill arbeta på. Tänk på att du själv ansvarar för att ta dig till och från din arbetsplats och att Alvesta kommun inte ersätter resekostnader.

När behöver jag uppvisa ett utdrag från belastningsregistret?

Personer som arbetar med barn och ungdomar i Alvesta kommun måste enligt skollagen uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister som visar att du är lämplig för att arbeta i den typen av verksamhet. Om du har fått ett erbjudande om att jobba i exempelvis förskola eller skola måste du själv beställa ett registerutdrag via Polisens hemsida alternativt via en blankett som du skickar till:

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Tänk på att beställa hem registerutdraget i god tid eftersom handläggningstiden hos Polisen är cirka 2 veckor! Registerutdraget skickar du sedan till:

Alvesta kommun
Feriearbete
Centralplan 1
342 80 Alvesta

Hur får jag min lön?

Lönen utbetalas via Swedbank. För att få lönen insatt på ditt bankkonto, måste du i god tid innan ditt feriearbete börjar skicka in blanketten "Kontoanmälan" till HR-avdelningen. Blankett och svarskuvert skickas ut till dig när du har tackat ja till erbjudande om feriearbete.

Vad är skattejämkning?

Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Om du under år 2021 tjänar mindre än 20 135 kr inklusive semestertillägg kan du begära skattejämkning. I högerspalten finns en blankett för "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag". Den kommer även att skickas ut med ett informationskit innan ditt feriearbete startar. Blanketten ska du fylla i och skicka in i bifogat svarskuvert tillsammans med ditt anställningsavtal/närvarorapport. Observera att Alvesta kommun inte kan korrigera eventuell skatt i efterhand!

Vid ytterligare frågor hittar du kontaktuppgifter i högerspalten.