Feriearbete

Feriearbete sommaren 2020

Sommaren år 2020 finns det möjlighet att feriearbeta och därmed få inblick i hur det är att jobba inom olika verksamheter i Alvesta kommun. Det är en chans att testa på arbetslivet och skaffa värdefulla erfarenheter, samtidigt som du tjänar dina egna pengar.

Ansökningsperioden till feriearbete sommaren 2020 är nu över!

Du som har glömt ansöka kan ansöka sent genom att skicka ett mail med din ansökan till feriearbete@alvesta.se. Du kan i så fall ett erbjudande om ferieplats om det blir några platser över.

Det finns fortfarande möjlighet att söka till UngDrive!

Vad är feriearbete?

Som feriearbetare går du bredvid ordinarie personal i någon av de verksamheter där vi erbjuder feriearbete och får handledning i de arbetsuppgifter du blir tilldelad. Kommunen erbjuder många olika arbetsområden, som exempelvis äldreomsorg, barnomsorg, park- och fastighetsskötsel, lokalvård, kök och sommaraktiviteter för barn och ungdomar.

Vem får feriearbeta?

År 2020 får du som är född 2002, 2003 eller 2004 ansöka om feriearbete. Du måste vara folkbokförd i Alvesta kommun och ha gått ut årskurs 9.

Om du inte har fullständigt personnummer måste du bevisa att du får arbeta under tiden som asylsökande (AT-UND) samt ansöka om ett samordningsnummer hos Skatteverket.

Är jag garanterad en ferieplats?

Nej. Vi har ett begränsat antal ferieplatser, vilket innebär att vi inte kan garantera att alla får feriearbeta. Detta är för att arbetsplatserna ska ha tillräckligt med tid och resurser för att kunna ge en bra introduktion och handledning under arbetets gång.

Om du har sökt och blivit antagen till UngDrive kan du inte feriearbeta i Alvesta kommun. Du kan bara välja ett av alternativen.

Hur ansöker jag?

Du gör din ansökan i vårt rekryteringsverktyg Visma Recruit. För att kunna göra en ansökan måste du skapa ett konto med din egen mailadress alternativt logga in med ditt Google-konto.

https://recruit.visma.com/Public/Assignment.aspx?guidAssignment=9e7c1224-ef37-447c-b4cf-9cf18e8ff9e0

Om du saknar fullständigt personnummer skickar du din ansökan via epost till feriearbete@alvesta.se.

När ansöker jag?

Ansökan är öppen 1 februari – 20 mars.

Du som ansökt under den här perioden kommer att vara med i det första urvalet. Eftersom att vi har ett begränsat antal ferieplatser kan det vara så att du inte får ett erbjudande i första utskicket. Ifall någon tackar nej till en plats som stämmer överens med dina önskemål skickar vi ett erbjudande till dig.

Du som ansökt efter den 20 mars kan ändå få feriearbeta i mån av plats. Fördelningen görs då efter när din ansökan kommit in och de personer som har ansökt innan dig har fått ett erbjudande. 

När kan jag feriearbeta?

Varje feriearbetare får jobba som mest 3 veckor. I din ansökan uppger du vilka veckor du kan jobba.

  • Period 1 v. 25-27
  • Period 2 v. 28-30
  • Period 3 v. 31-33

Var kan jag feriearbeta?

Alvesta kommun har många olika typer av yrken på flera orter i kommunen. I din ansökan får du uppge önskemål om vilka arbetsområden samt vilka orter du helst vill arbeta på. Tänk på att du själv ansvarar för att ta dig till och från din arbetsplats och att Alvesta kommun inte ersätter resekostnader.

När behöver jag uppvisa ett utdrag från belastningsregistret?

Personer som arbetar med barn och ungdomar i Alvesta kommun måste enligt skollagen uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister som visar att du är lämplig för att arbeta i den typen av verksamhet. Om du har fått ett erbjudande om att jobba i exempelvis förskola eller skola måste du själv beställa ett registerutdrag via Polisens hemsida alternativt via en blankett som du skickar till:

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Tänk på att beställa hem registerutdraget i god tid eftersom handläggningstiden hos Polisen är cirka 2 veckor! Registerutdraget skickar du sedan oöppnat till:

Alvesta kommun
Feriearbete
Centralplan 1
342 80 Alvesta

Hur får jag min lön?

Lönen utbetalas via Swedbank. Har du inte tidigare fått lön via kontoinsättning från Alvesta kommun, måste du i god tid innan ditt feriearbete börjar (minst tre veckor), besöka Swedbank tillsammans med din vårdnadshavare för att anmäla och registrera ditt lönekonto. Du som är över 18 år kan själv enkelt anmäla ditt lönekonto på www.swedbank.se/kontoregister.

Vad är skattejämkning?

Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Om du under år 2020 tjänar mindre än 19 670 kr inklusive semestertillägg kan du begära skattejämkning. I högerspalten finns en blankett för "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag". Den kommer även att skickas ut med ett informationskit innan ditt feriearbete startar. Blanketten ska du fylla i och skicka in i bifogat svarskuvert tillsammans med ditt anställningsavtal/närvarorapport. Observera att Alvesta kommun inte kan korrigera eventuell skatt i efterhand!

Vid ytterligare frågor hittar du kontaktuppgifter i högerspalten.

Gå kommunkursen!

Feriejobb är en utmärkt chans för dig som ungdom att bilda dig en egen uppfattning om hur det är att jobba i kommunal verksamhet. För att du redan när du börjar ditt feriejobb ska ha förkunskap om hur kommunen fungerar finns det en introduktionskurs som du kan ta del av med hjälp av dator, surfplatta eller mobil. Du som genomför Kommunkursen får också ett intyg och kan börja bygga ditt CV inför framtida jobb.

Kursen tar cirka 20-30 minuter att genomföra och du kan pausa den under tiden om du inte vill göra hela på en gång. Du hittar den via länken i högerspalten.