Demokratiprojekt

Kommunen erbjuder under veckorna v 31, 32, 33 för dig som går i 9:an, 1:a och 2:a året på gymnasiet ett spännande sommarjobb:

Demokratiprojektet innebär att du inspireras till ökad delaktighet i den demokratiska processen och får en ökad förståelse för andra ungdomsgrupper.
Under perioden studerar vi demokrati, nutidshistoria, värdegrundsfrågor och integration. Därefter sammanställs materialet och presenterar för elever som går i år sex. Timlön utbetalas.

Det finns 20 platser att söka. Fyll i formuläret nedan för att anmäla ditt intresse.

Sista ansökningsdag var 10 mars.

Kontaktperson
Kristina Eriksson, Chef för Ung i Alvesta
E-post
Tel.nr: 0472-152 40

 

Vilket eller vilka projekt vill du ansöka till? Du kan välja ett eller flera projekt.