Dialog och synpunkter

Alvesta kommun vill ge bra hjälp och service. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker. Du kan även lämna förslag samt komma med synpunkter på vår verksamhet.

Vill du göra en felanmälan eller lämna en synpunkt så kan du använda vår e-tjänst för detta. Det kan gälla allt från gator och vägar, till sophämtning eller klagomål på kommunal service. Tjänsten hittar du på vår e-tjänstportal under fliken "övriga e-tjänster". Dät kan du även välja att ladda ned den PDF och skicka eller lämna in den till oss.

Alvesta kommuns e-tjänstportal

Har du istället ett konkret förslag som du vill att förtroendevalda politiker ska besluta om kan du  välja att lägga ett så kallat e-förslag. I tjänsten formulerar du själv ditt önskemål och sedan påbörjas en omröstning, där andra kommuninvånare kan säga sitt om ditt förslag. De förslag som får 30 röster inom 90 dagar tas sedan vidare till berörd nämnd.

E-förslag i Alvesta kommun

Synpunkter och e-förslag registreras, vilket innebär att de blir offentliga handlingar som alla har rätt att ta del av. Undantag är uppgifter som sekretesskyddas enligt lag.