Dialog och synpunkter

Alvesta kommun vill ge bra hjälp och service. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker. Du kan även lämna förslag samt komma med synpunkter på vår verksamhet.

Vill du göra en felanmälan eller lämna en synpunkt så kan du använda vår e-tjänst för detta. Det kan gälla allt från gator och vägar, till sophämtning eller klagomål på kommunal service. Tjänsten hittar du på vår e-tjänstportal under fliken "övriga e-tjänster". Där kan du även välja att ladda ned den som PDF och skicka eller lämna in den till oss.

Alvesta kommuns e-tjänstportal