Viss distansundervisning på Grönkullaskolan

Vi kommer att ha distansundervisning nu i årskurs 5-6 på Grönkullaskolan torsdag 29 april – måndag 3 maj. Orsaken är hög personalbrist i kombination med ökad smitta.

Perioden inleds med en studiedag i morgon onsdag 28 april då barnen är lediga och personalen förbereder undervisning.