Vi deltar i Earth Hour 27 mars

Lördagen den 27 mars infaller Earth Hour då du genom att släcka mellan kl. 20.30-21.30 är med i världens största klimatmanifestation. Årets tema, ”är du med?” syftar till att vi tillsammans ska hitta en hållbar livsstil för människan, djuren och naturen.

Släck!

Klimatförändringarna fortsätter att accelerera och den biologiska mångfalden är drastiskt hotad. Earth Hour är en gemensam manifestation där vi tillsammans sätter fokus på behovet att prioritera och ta hand om vårt enda hem – planeten Jorden. Hållbarhetsfrågan är lika viktig på global som lokal nivå. Alvesta kommun har anslutit sig till Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling tillsammans med andra kommuner och regioner i hela Sverige.

Genom att släcka elektriskt ljus lördagen den 27 mars kl. 20.30-21.30 visar du ditt engagemang för klimatet och vår planet. Earth Hour engagerar årligen hundratals miljoner människor på sju kontinenter. Förra året deltog människor från 190 länder och 211 av Sveriges kommuner.
Alvesta kommun deltar genom att släcka ner fasadbelysningar på kommunens fastigheter mellan kl. 20.30-21.30 där det är möjligt. Där det inte går att styra släckningen så exakt kommer belysningarna att vara släckta från fredag till söndag.

För att få mer tips på vad du kan göra, gå in på https://www.wwf.se/earth-hour/sa-kan-du-delta-i-earth-hour/