Vecka 47, en vecka fri från våld

Under vecka 47 med start 21 november pågår en vecka fri från våld i Kronobergs län där Alvesta kommun aktivt deltar. Under veckan uppmärksammas problemet med våld i nära relationer extra mycket, ett våld som kan ta sig i uttryck både i form av psykisk och fysisk misshandel eller på andra sätt.

Kronoberg fritt från våld är en del av det landsomfattande evenemanget En vecka fri från våld, som belyser arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. I Kronobergs län arrangeras veckan i samarbete mellan Brottsofferjouren Växjö, Familjefrid Kronoberg, Kvinnojouren Blenda, Länsstyrelsen i Kronobergs län, MÄN, Region Kronoberg, Rädda Barnen, Smålandsidrotten, Växjö Zontaklubb samt länets kommuner.

- Att särskilt fokusera på våldet under en vecka varje år hoppas vi gör att fler uppmärksammar våldet som det folkhälso- och samhällsproblem som det är. Vi vet att det är svårt för många att förstå att man är utsatt eller utövar våld, då våldet är så mycket mer än bara fysiskt våld, säger Hanna Sjögren, socialsekreterare i Alvesta kommun

- Vi arbetar naturligtvis året runt för att informera om våld så att fler kan upptäckas och erbjudas stöd och hjälp. Våldet påverkar i första hand de direkt drabbade individernas hälsa, mående och kanske ekonomi, men det medför också stora kostnader för samhället och har negativa effekter på samhället i stort.

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelserna. Aktivitetsveckan startade 2016 och har sedan dess växt för varje år. 

Aktiviteter under veckan Alvesta kommun
Måndag 21 november – Alvesta kommun kommer delta i fackeltåg i Växjö som är öppet för allmänheten att delta i. Samling Speakers Corner 16.45, arrangörer Familjefrid Kronoberg.

Tisdag 22 november – Alvesta kommun kommer delta i panelsamtal gällande våld i ungas parrelationer – sugardejting, gråzoner och sex mot ersättning.

Under hela veckan kommer Alvestas vattentorn lysas upp i orange för att uppmärksamma en vecka fri från våld då veckan även går under namnet orange week.

Våldsenheten informerar elever och anställda om våld i nära relation och hedersrelaterat våld. 

Allbohus kommer informera på sina sociala medier och hemsida om våld i nära relation.

Se länets program för aktiviteter under veckan

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/social-hallbarhet/jamstalldhet/mans-vald-mot-kvinnor/en-vecka-fri-fran-vald.html