Vattenledningsarbete i Torpsbruk v.21-22

Arbetet kan påverka både trafiken och vattentryck i ledningar.

Under vecka 21 kommer vi arbeta med sista delen i arbetet med vattenledningar på Östra järnvägsgatan i Torpsbruk.
Detta kommer medföra att vi behöver leda om trafiken igen.

Arbetet kan medföra lägre tryck i vattenledningarna.

När arbetet är klart kommer vi att påbörja asfalteringen som beräknas bli klart under vecka 22.

Med vänliga hälsningar
Alvesta kommun