Vattenledningsarbete i Torpsbruk 22 februari

På måndag 22/2 kommer ett underhållsarbete på vattenledningsnätet att genomföras i Torpsbruk. I samband med att arbetet genomförs kommer vattnet att stängas av vid flera tillfällen mellan kl. 7.00 och kl. 16.00.

Avstängningen av vattnet påverkar fastigheter öster om järnvägen i Torpsbruk
samt fastigheter som är anslutna mot överföringsledningen mot Lidnäs.
När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma. Spola då tills
vattnet åter blir klart.

Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner så länge vattnet är missfärgat.

Med vänliga hälsningar
Alvesta kommun