Vattenavstängning 12/5 i delar av Alvesta

Vi planerar att stänga av vattnet den 12/5 från kl. 07.00 till kl. 11.00. Avstängningen påverkar Blädingevägen och Lillsjögatan i Alvesta. Avstängningen sker i samband med att ett underhållsarbete på ledningsnätet genomförs. Vattentank kommer att finnas vid Lillsjögatan 20.

När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma. Spola då tills vattnet åter blir klart.
Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner så länge vattnet är missfärgat.

Med vänliga hälsningar
Alvesta kommun