Världstoalettdagen

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, en dag när globala sanitetsfrågor står i fokus. I samband med det uppmärksammas att många människor på jorden saknar tillgång till en säker toalett. Här i Sverige ligger fokus på att spola rätt. Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

Spola inte ner hushållspapper, våtservetter, bomullstopps, bindor och allt annat skräp som kan orsaka stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i extra reningsarbete.

När fel saker spolas ner i toaletten kan det allvarligt påverka vårt vatten. Reningsverken klarar exempelvis inte av att rena bort alla kemiska ämnen. En del av dessa hamnar därför slutligen i våra vattendrag och sjöar med konsekvenser för fiskar, fåglar och andra däggdjur som lever på vattenlevande djur och organismer.

Produkter som innehåller kemikalier som till exempel nagellacksborttagning, målarfärgsrester och lacknafta ska alltid lämnas in som farligt avfall till återvinningscentralen och mediciner som inte används ska lämnas tillbaka till ett apotek.

Tack för att du spolar rätt!