VA-arbete Lunnagårdsvägen vecka 40

Under vecka 40 kommer arbetet med att förstärka ledningsnätet för dricksvatten inför utbyggnad, att påbörjas på Lunnagårdsvägen. Arbetet beräknas pågå i ca åtta veckor.

Viss omledning av trafik kan förekomma.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Simon Ljungdahl tel. 0472-15 000 eller e-post simon.ljungdahl@alvesta.se.

Berört område markerat i rött.

VA-arbete Lunnagårdsvägen vecka 40