Utomhusvarning monterad i Vislanda

Utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik som ska ljuda vid fara, har monterats i Vislanda. Systemet används vid till exempel bränder med farlig rök eller annan fara.

Alvesta kommun använder sin SMS-tjänst för samhällsstörningar för att informera boende i Vislanda om införandet av Hesa Fredrik.

SMSet som skickas lyder; "Samhällsinformation, Alvesta kommun Nu kommer utomhusvarningens VMA, även känd som ”Hest Fredrik” till Vislanda. Första gången den testas blir måndagen den 7 december kl. 15:00".

Läs mer mer om Hesa Fredrik på MSBs (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) webbplats; https://www.msb.se/vma