Utmana dig själv  - Öva för att klara krig eller kris

Utmana dig själv - Öva för att klara krig eller kris

Vecka 39 är det beredskapsvecka. Det är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Öva dig på att klara en kris och besök Alvesta kommuns mobila trygghetspunkt.

Besök vår mobila trygghetspunkt

Fredag 29:e september är du välkommen att besöka vår första trygghetspunkt. Trygghetspunkter är en plats där invånare ska få stöd och information under störningar och kriser.

Dag: fredag 29 september
Tid: kl. 10-14
Plats: Kulturbussens hållplats vid Folkets hus i Alvesta

Till vardags tjänstgör den som kulturbuss, men i händelse av kris kommer vår kulturbuss att vara en trygghetspunkt där man bland annat kommer kunna ladda telefonen, få information och stöd samt hämta dricksvatten.

Trygghetspunkter kan också komma att upprättas i våra bibliotek och bygdegården i Hynnenäs vid en kris.

Frivilliga rersursgruppen (FRG) berättar om sitt arbete vid kris

FRG finns på plats i bussen för att berätta om sitt arbete vid kriser. Om du är intresserad av att hjälpa till som frivillig när det behövs - titta förbi och prata med dem och ställ dina frågor.

FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

Andra aktiviteter under beredskapsveckan

Sju dagar – Öva för att klara en vecka i kris eller krig

Alvesta kommun kommer att uppmärksamma MSB:s kampanj ”En vecka”. Årets tema är: Öva! Du och din familj kommer då att få tips på hur man kan öva för kriser hemma. Testa hur du skulle klara en kris i sju dagar.

Framtidsdagen

Under beredskapsveckan ordnar Alvesta kommun ”Framtidsdagen” med tema kris och beredskap. Dagen riktar sig till företag i och omkring Alvesta kommun. Läs mer om framtidsdagen.

Mer om beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs i hela landet under vecka 39 (25 september - 1 oktober). Beredskapsveckan samordnas av Myndigheten för skydd och beredskap MSB och flera, myndigheter, kommuner och organisationer deltar med aktiviteter.
Beredskapsveckan MSB